Adm Regnskap AS ny på nett
adm

Nå har Adm Regnskap endelig kommet med en ny hjemmeside som skal gi deg mer informasjon og en generell bedre brukeropplevelse. Dette sammen med en ny branding av profil der av også logo. Vi har også startet markedsføring på radio, … Les videre

Frister

 • 10 Feb

  Merverdiavgiftsoppgaven – frist for levering og betaling

 • 10 Apr

  Merverdiavgiftsoppgaven – frist for levering og betaling

 • 15 Mai

  Arbeidsgiveravgift og skattetrekk – frist for levering og betaling

 • 10 Jun

  Merverdiavgiftsoppgaven – frist for levering og betaling

 • 15 Jul

  Arbeidsgiveravgift og skattetrekk – frist for levering og betaling

 • 02 Sep

  Merverdiavgiftsoppgaven – frist for levering og betaling

 • 16 Sep

  Arbeidsgiveravgift og skattetrekk – frist for levering og betaling

 • 10 Okt

  Merverdiavgiftsoppgaven – frist for levering og betaling

 • 15 Nov

  Arbeidsgiveravgift og skattetrekk – frist for levering og betaling

 • 10 Des

  Merverdiavgiftsoppgaven – frist for levering og betaling

Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomis (SMSØ) spørreundersøkelse om nordmenns bruk av svart arbeid viser at færre oppgir å ha betalt svart, færre sier de har vurdert å betale svart og færre kjenner noen som har betalt svart. Les mer
I første halvår tok rekordmange personer kontakt med Skatteetaten for å fortelle om verdier som skulle vært beskattet tidligere. I samme periode ble verdier på til sammen 8 milliarder kroner skattlagt. Les mer
Vi opplever dessverre av og til forsøk på svindel med e-post som utgir seg for å være fra Skatteetaten. I dette tilfellet handler det om en påstått "skatterefusjon". Les mer
Skatteetaten er pålagt å skille mellom kulturell/ikke-økonomisk aktivitet og kommersiell/økonomisk aktivitet i behandlingen av saker hvor det gjøres krav om momskompensasjon for konsert- og kulturhus. Dette følger av EU-kommisjonens veileder av 19. mai i år, og Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av denne, datert 27. juni. Les mer